#Prilika2018  #Prilika2017

Govornici

Dr Dušan Stojaković

Predsednik UO DSOJ-a

Oguz Kus

Komunikolog, Univerzitet u Istanbulu

Marko Škorić

Specijalista za komunikacije, Nordeus

Jelena Mihelčić

PR menadžer, Bruketa&Žinić&Grey

Nevena Martinović

Confluence Property Management

Irena Trifunović

Menadžerka za marketing i komunikacije, Opel

Ranko Vučinić

Priredba studio

Prof. dr Danijela Lalić

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Tamara Vlastelica

Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Stefan Despotović

Direktor eksternih komunikacija, Naftna industrija Srbije

Aleksa Radonjić

Advertising Business Strategist, United Media

Bogdan Stevanović

aktivista Nurdora

Tamara Klarić

aktivista Nurdora

Vanda Kučera

I&F McCann Grupa

Slavica Pešić

Muzej Savremene umetnosti

KOTIZACIJE

Standardna

RSD 10.000

Članovi DSOJ-a

RSD 5.000

Studenti

RSD 2.000

Za 3 i više kotizacija – popust 10%

Članovi HUOJ, UEPS i SAM imaju popust od 10%.

LOKACIJA

SVEČANA SALA BEOGRADSKOG SAJMA

Bulevar Vojvode Mišića 14, 11000 Beograd

SPONZORI

PARTNERI KONFERENCIJE

AGENCIJE PARTNERI

MEDIJSKI PARTNERI