Predavanje: Slavimir Stojanović

06 Dec 2017
11:15 - 11:45

Predavanje: Slavimir Stojanović

Dizajn kao sredstvo komunikacije