Predavanje: Vesna Damjanović

06 Dec 2017
15:10 - 15:30

Predavanje: Vesna Damjanović

Uloga networkinga i prilagođene komunikacije u ostvarivanju želja