#Prilika2018  #Prilika2017

Prof. dr Danijela Lalić

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Danijela Lalić

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Biography

Danijela Lalić je profesor na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo. Predavač je na osnovnim, master, specijalističkim, MBA i doktorskim kursevima. Dugi niz godina bavi se istraživanjima, ali i praktičnim radom iz oblasti korporativnih komunikacija, digitalnih tehnologija i internet komunikacija u poslovanju. Angažovana je na predmetima Poslovno komuniciranje, Odnosi s javnošću, Menadžment korporativnih komunikacija, Komuniciranje na internetu i društvenim medijima. Aktivno je uključena u nekoliko međunarodnih projekata i angažovana na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Objavila je preko 75 naučnih i stručnih publikacija. Koautorka je knjige Primeri dobre prakse odnosa s javnošću 2011, 2013. i 2015. Uredila je i prevela na srpski jezik knjigu Business Communication Today (Till&Bovie, Pearson Education). Partner je u konsultantskoj kući ProMethod Network Solution System. Tokom karijere sarađivala je sa kompanijama poput NIS, Delta Holding, Schneider Electric DMS i drugim. Dugogodišnji je član Društva Srbije za odnose s javnošću, u jednom periodu bila je i član Upravnog odbora i predsednica žirija za dodelu godišnjih PRiznanja komunikacionim profesionalcima. Član je Radne grupe za edukaciju i razvoj društveno odgovornog poslovanja Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u Srbiji. Član je međunarodne organizacije EUPRERA i saradnik istraživač u najvećem evropskom komunikacionom istraživanju European Communication Monitor.

All session by Prof. dr Danijela Lalić