#Prilika2018  #Prilika2017

Prof. dr Tamara Vlastelica

Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Tamara Vlastelica

Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Biography

Tamara Vlastelica je profesor na Univerzitetu u Beogradu, na Fakultetu organizacionih nauka – Katedra za marketing menadžment i odnose s javnošću i gost predavač na master programu „International Business and Management” Middlesex University London i Universite Paris-Est Preteil Var De Malne (UPEC) u Francuskoj. Preko 15 godina radi kao konsultant iz oblasti korporativnih i marketinških komunikacija za brojne multinacionalne kompanije, međunarodne organizacije i institucije javne uprave. Od 2015. godine je međunarodni ekspert za komunikacije Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija sa sedištem u Rimu, angažovana kao konsultant na projektima koje realizuju UN FAO i EBRD. Radila je kao savetnik za korporativne komunikacije kompanije Victoria Group, bila je menadžer za korporativne poslove u kompaniji Coca-Cola Hellenic i rukovodilac marketinga i komunikacija u kompaniji Deloitte. Predsedavala je Radnom grupom za izradu Nacionalne CSR strategije Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, bila član Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću. Autor je knjiga Medijska kampanja – publicitet i oglašavanje i Korporativna reputacija i društvena odgovornost, i preko 90 naučnih i stručnih radova. Doktorirala je na Univerzitetu u Beogradu, a stručno se usavršavala i na London Business School. Poseduje međunarodni sertifikat za digitalni marketing – DIMAQ (Interactive Advertising Bureau). Karijeru je započela radom za inostrane medijske kuće WDR/ARD, SpiegelDeutche WelleThe Guardian i dr. Dobitnik je brojnih strukovnih nagrada iz oblasti komunikacija, a u 2014. godini Srpska asocijacija menadžera proglasila ju je za Najboljeg mladog menadžera u Srbiji.

All session by Prof. dr Tamara Vlastelica